Informacje zbiorcze dot. petycji

 

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w latach 2020-2023 nie rozpatrywał żadnych petycji.
Wstawił:Marcin Ożóg2024-07-02 13:08:37
Zatwierdził:Marcin Ożóg
Sporządził:Marcin Ożóg
2021-06-09 12:59:28 Utworzenie dokumentu
2021-06-09 12:59:08 Edycja dokumentu