Skargi na niewłaściwą jakość usług lub produktów

 

Oferowany towar nie posiadał informacji o cenie i cenie jednostkowej?
Sprzedawane produkty nie były właściwie oznakowane?
Zakupiłaś/eś towar z przekroczoną datą minimalnej trwałości?
Podczas zakupów kwota pieniędzy jaką przyszło Ci zapłacić była większa?
Przedsiębiorca nie poinformował Cię o przysługujących Ci jako konsumentowi prawach itp.? Dostrzegłeś coś co Cię zaniepokoiło?

Co możesz zrobić?

W przypadku niewłaściwie świadczonej usługi przez przedsiębiorcę, bądź dopatrzenia się nieprawidłowości w jego placówce możesz złożyć wniosek o przeprowadzenie kontroli związanej z niewłaściwą jakością produktu lub usługi.

Kogo może dotyczyć skarga?

Skargę możesz złożyć na przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą.

Co muszę przygotować?

Przygotuj:

 • dokładny adres i nazwę firmy, w której dokonałeś zakupu produktu lub usługi (możesz znaleźć je na dokumencie potwierdzającym zakup),
 • dokumenty potwierdzające zasadność Twojej skargi - prześlij nam zdjęcie paragonu, kserokopię faktury czy umowy itp.

Jak mogę zgłosić nieprawidłowość?

Możesz to zrobić:

 1. pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wiih.rzeszow.pl

 2. za pośrednictwem platformy ePUAP znajdującej się pod adresem epuap.gov.pl (/WIIHRzeszow/skrytka)
  1. Kliknij przycisk Wyślij wniosek.
  2. Zaloguj się na swój profil zaufany.
  3. Z dostępnych urzędów lub instytucji wybierz Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie (adres elektronicznej skrzynki podawczej: /WIIHRzeszow/skrytka).
  4. Wypełnij formularz.
  5. Dodaj załączniki – jeśli je masz.
  6. Kliknij Dalej, a potem Wyślij bez podpisu lub Podpisz i wyślij.
  7. Wyświetli się komunikat, że wniosek został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

 3. pocztą na adres:

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie
  ul. 8 marca 5
  35-959 Rzeszów

 4. Możesz też zgłosić taką informację ustnie – telefonicznie tel. 17 862 14 53 lub 17 862 14 54 albo w siedzibie WIIH w Rzeszowie:
  W protokole zamieszcza się datę przyjęcia wniosku, imię, nazwisko i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy. Protokół jest podpisywany przez zgłaszającego i przyjmującego.

Czy dostanę informację o wynikach kontroli?

Informacje o wynikach kontroli są udzielane pisemnie tylko osobom, które podały swoje dane osobowe oraz kontaktowe.

Uwaga!
Informacje przekazane drogą telefoniczną lub mailową są traktowane jako anonimowe, nawet jeżeli podasz swoje dane osobowe.
Na informacje anonimowe nie udzielamy odpowiedzi, jednak w wyjątkowych sytuacjach Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej może podjąć decyzję o rozpatrzeniu anonimowego lub telefonicznego wniosku, jeżeli jego treść wskazuje na rażące naruszenie przepisów prawa.

Jaki jest czas realizacji?

Wnioski załatwiane są w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc. W razie niezałatwienia wniosku w tym terminie informuje się wnoszącego o przyczynach zwłoki, wskazując równocześnie nowy termin załatwienia sprawy.

 Czy mogę się odwołać?

Droga odwoławcza nie została przewidziana.

Pliki do pobrania:

 

Wstawił:Marcin Ożóg2024-04-30 15:13:47
Zatwierdził:Marcin Ożóg
Sporządził:
2021-01-21 13:40:11 Utworzenie dokumentu
2021-01-21 13:37:59 Edycja dokumentu
2021-01-21 13:37:35 Edycja dokumentu
2021-01-21 12:19:48 Edycja dokumentu
2021-01-20 12:01:36 Edycja dokumentu
2021-01-20 11:26:55 Edycja dokumentu
2021-01-20 10:41:04 Edycja dokumentu
2021-01-20 10:16:04 Edycja dokumentu
2021-01-20 10:15:44 Edycja dokumentu
2021-01-20 10:15:18 Edycja dokumentu
2021-01-20 10:15:02 Edycja dokumentu
2021-01-20 10:14:02 Edycja dokumentu
2021-01-20 10:13:09 Edycja dokumentu
2021-01-20 10:12:13 Edycja dokumentu
2021-01-20 10:11:50 Edycja dokumentu
2021-01-20 10:04:15 Edycja dokumentu