Uzyskaj informację publiczną

 

Szukasz informacji o działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Rzeszowie? Chcesz dowiedzieć się ile przeprowadziliśmy kontroli, co kontrolowaliśmy, jakich zamówień publicznych zamierzamy udzielić? Szukasz może pracy? Otrzymasz od nas takie informacje, jeżeli tylko dasz nam znać. Sprawdź, jak to zrobić.

Zanim wyślesz wniosek, poszukaj interesujących Cię informacji na naszej stronie internetowej. Strona internetowa pełni funkcję Biuletynu Informacji Publicznej.

Gdzie znajdziesz informacje

 • w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)

Jak każda instytucja publiczna prowadzimy swoją stronę internetową pełniącą również funkcje Biuletynu Informacji Publicznej, na której umieściliśmy podstawowe informacje o swojej działalności.

Jeżeli szukasz danych wytworzonych przed 2021 r. zapraszamy do odwiedzenia naszych archiwalnych stron: strony BIP i strony podmiotowej WIIH w Rzeszowie.

 • w naszej siedzibie

Wiele z nich umieszczamy na tablicy ogłoszeń, w miejscu dostępnym dla każdego.

Kto może uzyskać informacje

Każdy. Nie trzeba pokazywać dokumentów ani podawać powodu. Każda instytucja publiczna ma obowiązek udostępnić informacje obywatelom.

Kto może udostępnić informacje

Instytucja publiczna – a więc taka, która wykonuje zadania publiczne (czyli zadania państwa) lub zarządza majątkiem publicznym (czyli własnością państwa) ma taką informację. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie jest instytucją publiczną.

Co musisz zrobić

 1. Przygotuj wniosek
  Na naszej stronie znajdziesz proponowany wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Nie musisz podawać swoich danych osobowych i teleadresowych - nie są konieczne do skutecznego złożenia wniosku. Jednak dzięki nim będziemy mogli skontaktować się z Tobą w razie konieczności, np. w sprawie sprecyzowania wniosku czy wydania decyzji.

 2. Złóż wniosek

Możesz to zrobić:

 1. pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wiih.rzeszow.pl

 2. za pośrednictwem platformy ePUAP znajdującej się pod adresem epuap.gov.pl (/WIIHRzeszow/skrytka)
  1. Kliknij przycisk Wyślij wniosek.
  2. Zaloguj się na swój profil zaufany.
  3. Z dostępnych urzędów lub instytucji wybierz Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie (adres elektronicznej skrzynki podawczej: /WIIHRzeszow/skrytka).
  4. Wypełnij formularz.
  5. Dodaj załączniki – jeśli je masz.
  6. Kliknij Dalej, a potem Wyślij bez podpisu lub Podpisz i wyślij.
  7. Wyświetli się komunikat, że wniosek został wysłany. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

 3. pocztą na adres:

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie
  ul. 8 marca 5
  35-959 Rzeszów

 4. Możesz też poprosić ustnie o taką informację – telefonicznie albo w siedzibie WIIH w Rzeszowie.

Ile zapłacisz 

 • zazwyczaj usługa jest bezpłatna,
 • usługa może być płatna – tylko jeśli WIIH w Rzeszowie poniesie dodatkowe koszty, żeby ją dla Ciebie przygotować. Na przykład informacja ma formę papierową, a Ty chcesz ją dostać w formie elektronicznej na płycie CD – wtedy trzeba ją zeskanować i zapisać na płycie. Do 14 dni od złożenia wniosku dostaniesz informację, ile zapłacisz. Wysokość opłaty nie będzie wyższa niż koszty, które poniesie instytucja.

Opłata za udostępnienie informacji publicznej wynosi:

 • 2 zł w przypadku udostępnienia informacji na płycie CD lub DVD,
 • 40 gr za każdą kartkę formatu A4 w przypadku udostępnienia informacji w formie kserokopii dokumentu,
 • 50 gr za każdą kartkę formatu A3 w przypadku udzielenia informacji w formie kserokopii dokumentu.

Podstawa prawna - § 9 Zarządzenia nr 20/2020 Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie w sprawie udostępniania informacji publicznej oraz  ustaleniu wysokości opłat za wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych niektórych aktów prawnych w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej  w Rzeszowie .

Ile będziesz czekać 

Informację publiczną otrzymasz:

 • od razu – jeśli nasi pracownicy mają do niej bezpośredni dostęp, czyli możemy ją szybko przygotować,
 • do 14 dni od złożenia wniosku – jeśli potrzebujemy czasu, żeby ją przygotować,
 • do 2 miesięcy – jeśli potrzebujemy więcej czasu, żeby ją dla Ciebie przygotować. Powiadomimy Cię o powodach opóźnienia. Podamy również termin, do którego otrzymasz taką informację. Mamy na to 14 dni od dnia, w którym złożysz wniosek.

Jeśli nie uzyskasz informacji

Staramy się zawsze jak najszybciej przekazywać pełne informacje w wyznaczonym czasie, jak też informować o powodach, które nie pozwalają nam tego zrobić w ustawowym terminie. Jeżeli jednak nam się to nie uda, możesz złożyć skargę na bezczynność naszej instytucji.

Możesz zanieść lub wysłać skargę do siedziby WIIH w Rzeszowie, ale samo pismo zaadresuj do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, bip.rzeszow.wsa.gov.pl. Przekażemy Twój wniosek do Sądu.

W pewnych przypadkach możemy odmówić Ci udostępnienia informacji, których szukasz. Dostaniesz wtedy decyzję, w której podamy Ci powód odmowy. Jeśli się z nią nie zgodzisz – możesz się odwołać. W decyzji znajdziesz informację, do kogo skierować odwołanie i w jakim czasie możesz to zrobić.

W jakim przypadku nie uzyskasz

 1. Jeśli informacje publiczne:
  • są niejawne,
  • są tajemnicą ustawowo chronioną,
  • ze względu na ochronę danych osobowych,
  • stanowią tajemnicę przedsiębiorcy.

 2. Jeśli informacje wymagają specjalnego przygotowania, które wiąże się ze znacznymi kosztami i pracą wielu osób, np. trzeba przygotować analizę albo zestawienie statystyczne – odmowa, jeśli nie udowodnisz, że udostępnienie takich informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, np. dla bezpieczeństwa obywateli.

 3. Jeśli nie możemy udostępnić Ci informacji publicznej:
  • w takiej formie, w jakiej chcesz. Na przykład chcesz dostać zeskanowane dokumenty, ale wykonanie takiego skanu mogłoby je zniszczyć,
  • w taki sposób, w jaki chcesz. Na przykład chcesz otrzymać informacje na adres e-mail, a możemy je przekazać jedynie do rąk własnych.

 

Podstawa prawna

Plik do pobrania

 

Wstawił:Marcin Ożóg2024-05-02 10:26:53
Zatwierdził:Marcin Ożóg
Sporządził:Marcin Ożóg
2024-05-02 10:22:49 Utworzenie dokumentu
2024-05-02 10:21:48 Edycja dokumentu
2021-01-21 14:46:10 Edycja dokumentu
2021-01-21 14:45:55 Edycja dokumentu
2021-01-21 14:34:29 Edycja dokumentu
2021-01-21 14:32:23 Edycja dokumentu
2021-01-20 13:16:42 Edycja dokumentu
2021-01-20 13:16:18 Edycja dokumentu
2021-01-19 15:53:24 Edycja dokumentu
2021-01-19 15:07:46 Edycja dokumentu
2021-01-12 13:41:37 Edycja dokumentu
2021-01-12 13:40:39 Edycja dokumentu
2021-01-12 13:39:24 Edycja dokumentu
2021-01-12 13:36:23 Edycja dokumentu
2021-01-12 13:31:19 Edycja dokumentu
2021-01-12 13:28:49 Edycja dokumentu
2021-01-12 13:27:11 Edycja dokumentu
2021-01-12 13:26:36 Edycja dokumentu
2021-01-08 11:56:51 Edycja dokumentu
2020-12-31 09:37:55 Edycja dokumentu
2020-12-30 15:23:20 Edycja dokumentu
2020-12-30 15:21:59 Edycja dokumentu
2020-12-30 15:21:37 Edycja dokumentu
2020-12-30 15:20:31 Edycja dokumentu
2020-12-30 15:20:09 Edycja dokumentu
2020-12-30 15:19:50 Edycja dokumentu
2020-12-30 15:19:17 Edycja dokumentu
2020-12-30 15:14:53 Edycja dokumentu
2020-12-30 15:14:17 Edycja dokumentu
2020-12-30 15:12:32 Edycja dokumentu
2020-12-30 14:58:59 Edycja dokumentu
2020-12-30 14:56:13 Edycja dokumentu
2020-12-30 14:43:02 Edycja dokumentu
2020-12-30 14:41:45 Edycja dokumentu
2020-12-30 14:39:21 Edycja dokumentu
2020-12-30 14:38:03 Edycja dokumentu
2020-12-30 14:36:08 Edycja dokumentu
2020-12-30 14:35:49 Edycja dokumentu
2020-12-30 14:32:20 Edycja dokumentu
2020-12-30 14:19:03 Edycja dokumentu
2020-12-30 14:18:16 Edycja dokumentu
2020-12-30 14:16:58 Edycja dokumentu
2020-12-30 14:16:12 Edycja dokumentu
2020-12-30 14:14:13 Edycja dokumentu
2020-12-30 14:11:24 Edycja dokumentu
2020-12-30 14:10:34 Edycja dokumentu
2020-12-30 14:00:57 Edycja dokumentu
2020-12-30 14:00:20 Edycja dokumentu
2020-12-30 13:58:15 Edycja dokumentu
2020-12-30 13:56:27 Edycja dokumentu
2020-12-30 13:50:17 Edycja dokumentu
2020-12-30 13:47:03 Edycja dokumentu
2020-12-30 13:43:55 Edycja dokumentu
2020-12-30 13:17:34 Edycja dokumentu
2020-12-30 13:17:03 Edycja dokumentu
2020-12-30 13:16:24 Edycja dokumentu
2020-12-30 13:11:33 Edycja dokumentu