Rynek radiowy - zakończenie postępowania wyjaśniającego

27 listopada 2023

 

  • Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zamknął postępowanie dotyczące podmiotów tworzących Komitet Badań Radiowych.
  • Zgromadzone informacje nie wykazały, aby doszło do naruszenia konkurencji przy kształtowaniu metodologii badania Radio Track oraz weryfikacji jego wyników.

 

Spółki należące do Komitetu Badań Radiowych (KBR) wspólnie zlecają i finansują badanie Radio Track. Badaniem Radio Track objęte są wszystkie stacje radiowe nadające na podstawie aktualnej koncesji. Badanie realizowane jest przez zewnętrzny podmiot i pozwala na przygotowanie zestawień słuchalności stacji radiowych według określonych zmiennych i parametrów. Stacje radiowe, które nie są członkami KBR, mogą kupić wyniki badania Radio Track i wykorzystać je do wyceny czasu reklamowego. Wyniki słuchalności stacji radiowych mogą stanowić tym samym „walutę rozliczeniową” na rynku reklamy radiowej, w tym dla domów mediowych i reklamodawców.

 


Wypowiedź Prezesa UOKiK Tomasza Chróstnego

 

"Postępowanie dotyczące przedsiębiorców tworzących Komitet Badań Radiowych zostało wszczęte po sygnałach z rynku. Zebrany i wnikliwie przeanalizowany materiał nie dał podstaw do stwierdzenia, że mogło dojść do naruszenia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów" – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

 

Postępowanie koncentrowało się na wyjaśnieniu, czy członkowie KBR przy kształtowaniu metodologii badania Radio Track oraz weryfikacji wyników tego badania mogli naruszyć prawo konkurencji. Przeprowadzona drobiazgowo analiza Urzędu nie wykazała działań niezgodnych z prawem. Badanie Radio Track wykonywane jest przez niezależny instytut badawczy Kantar Polska i prowadzone zgodnie z obowiązującymi w branży standardami. Nie stwierdzono, aby członkowie KBR ingerowali w jego wyniki. Postępowanie nie wykazało również, żeby działania przedsiębiorców miały na celu osłabienie wyników słuchalności konkurencyjnych stacji radiowych. Analizy wykluczyły także blokowanie przez nadawców możliwości przystąpienia innych podmiotów do komitetu.

 

Komunikat Badań Radiowych Koniec postępowania wyjaśniającego

 

Program Sygnalista

Przypominamy, że Urząd prowadzi program pozyskiwania informacji od anonimowych sygnalistów. Wejdź na konkurencja.uokik.gov.pl/sygnalista/ i skorzystaj z prostego formularza. System gwarantuje całkowitą anonimowość, także wobec Urzędu.

 

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro Prasowe UOKiK
22 55 60 246
biuroprasowe@uokik.gov.pl
X: @UOKiKgovPL
Instagram: @uokikgovpl

 

Pliki do pobrania:

 

Logo Produkt Polski
Logo polub polubowne
Europejskie Centrum Konsumenckie
Prawa Konsumenta