Najlepsze praktyki w zakresie przygotowywania uchwał de minimis - szkolenie online

13 listopada 2023

 

Szkolenie online UOKiK "Najlepsze praktyki w zakresie przygotowywania uchwał de minimis" - dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego - odbędzie się 21 listopada 2023 r. o godz. 9:00.

 

Jego celem jest przedstawienie najlepszych praktyk Urzędu w zakresie oceny (w tym przedstawiania ewentualnych zastrzeżeń) uchwał przewidujących udzielanie pomocy de minimis oraz sprawozdawania pomocy de minimis tak, aby wyeliminować najczęściej powtarzające się błędy. W trakcie szkolenia zostaną przybliżone też kwestie związane z nowelizacją rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

 

W ramach szkolenia zostaną omówione następujące kwestie:

  • przepisy krajowe dotyczące zgłaszania uchwał przewidujących udzielanie pomocy de minimis do UOKiK;
  • treści uchwał w zakresie przepisów o pomocy de minimis w tym elementy obowiązkowe;
  • sprawozdawanie pomocy de minimis;
  • nowelizacja przepisów unijnych o pomocy de minimis.

 

Zajęcia będą miały formę nagrania wideo (wraz z prezentacjami) bez możliwości zadawania pytań. Bezpłatne szkolenie skierowane jest wyłącznie do pracowników JST. Zapisy możliwe są poprzez formularz, na zgłoszenia czekamy do 17.11.2023 r. do godz. 12:00. 

Logo Produkt Polski
Logo polub polubowne
Europejskie Centrum Konsumenckie
Prawa Konsumenta